Formulari d'inscripció


Amb aquest formulari et subscrius als llibres anuals de fotografia que editem a Diaridelaneu. Amb la subscripció per valor de 15 euros IVA 21% inclòs,  t'ho envien a l'adreça que ens indiques en aquest formulari.

Book-hh-temporada-2020-21
Book-hh-temporada-2019-20
Book-hh-temporada-2018-19