Notícia

S'inicien les obres de millora de la seguretat viària a la C-16 entre Berga i Bagà

Les obres abasten un tram de 20 quilòmetres i inclouen com a mesura principal la implantació de mitjanes i franges de separació entre els sentits de la circulació per evitar xocs frontals

Els treballs, que han començat amb tasques prèvies de senyalització i topografia, compten amb un pressupost de 3,2 MEUR i tindran una durada de quatre mesos

La carretera, que discorre per un terreny d’orografia accidentada, té en aquest àmbit una calçada única, amb un carril per sentit i trams de carril addicional per a l’avançament de vehicles lents. Registra un trànsit elevat, d’uns 12.000 vehicles diaris, amb puntes de trànsit més elevades durant els caps de setmana.

Es preveu que els treballs tinguin una durada de quatre mesos. En concret, les actuacions que es portaran a terme són:

Mesures generals:

Implantació de mitjanes i franges de separació entre sentits de la circulació per evitar xocs frontals. Des de Berga fins a Cercs, es continua la separació de sentits amb un zebrejat central i un tram amb separació física mitjançant una barrera metàl·lica, fins enllaçar amb la barrera central existent. A partir d’aquest punt, la separació es reforça amb una doble línia continua

Millora del ferm a tot el tram

Millora de la senyalització horitzontal i vertical, l’abalisament i les barreres de seguretat

Afectacions al trànsit

L’execució dels treballs comportarà afectacions al trànsit, per trams, a partir del 17 d’agost, que consistiran en la supressió durant els dies feiners d’un dels tres carrils que hi ha entre Berga i Cercs. Aquestes afeccions són necessàries per habilitar l’espai de treball per fer les petites ampliacions de plataforma que s’han d’executar

A partir de la primera setmana de setembre està previst dur a terme l’asfaltat i pintat de tot el tram, començant per Bagà i avançant cap al sud.
 
EntrevistaLes més llegides

Edició en paper


Editorial