Notícia

Un euro invertit en senderisme es converteix en cinc de riquesa al Berguedà

Autor/a: Berga Actual
El passat dimarts s’ha presentat l’Estudi del senderisme com activitat turística pel desenvolupament econòmic: el cas del Berguedà  elaborat pel Doctor Josep M. Raya i Laia Andreu del Grup de Recerca Aplicada en Benestar i Turisme de la Universitat de Pompeu Fabra – TecnoCampus de Mataró, la col·laboració del Servei de Turisme i Comerç de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà i el suport de la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona.

El senderisme i el turisme actiu o esportiu és un model de turisme basat en l’exercici físic i l’esport no competitiu a l’aire lliure servint-se dels recursos que ofereix la mateixa naturalesa i el seu l’entorn, que ha permès diversificar l’oferta turística i propiciar-ne la desestacionalització.

L’Estudi ha avaluat econòmicament l’activitat del senderisme a través del càlcul el seu impacte econòmic i la obtenció de la seva rendibilitat social a partir de l’Anàlisi Cost- Benefici de la inversió en senderisme. A més a més, de delimitar el fenomen del senderisme com a producte turístic i establir un perfil d’individus.

Pel que fa referència a l’anàlisi cost-benefici, l’activitat del senderisme al Berguedà té uns beneficis per la societat de 5.826.461,89 €, incloent beneficis econòmics directes, beneficis d’estalvi per la salut i el benefici del plaer de caminar. Mentre que els costos són 480.536€., es desagreguen en personal de manteniment, inversions i valor del sòl. És a dir, el senderisme al Berguedà permet generar un beneficis nets per la societat del Berguedà de 4.739.850 € euros, o el que és el mateix, per cada euro invertit en l’activitat del senderisme genera 5,36 euros de benefici directe. També, cal tenir en compte que l’activitat del senderisme genera directa i indirectament 93 lloc de treball a temps complert i representa uns 8 Milions d’euros de PIB.

Per una banda, el perfil del senderista al Berguedà és provinent en 93% dels casos de Catalunya, essent Barcelona, la ciutat amb mes senderistes registrats, amb una mitjana d’edat que es situa al voltant dels 40 anys, amb estudis universitaris (52,24%), laboralment actives (75,43%) i amb un contracte indefinit en la majoria dels casos (71,07%), que viatja amb parella i que repeteix més d’una vegada en la pràctica del senderisme al Berguedà.

Pel que fa al seu comportament, el 46,66% dels senderistes al Berguedà efectuen pernoctacions de 3,51 nits de mitjana i el càmping és l’establiment turístic preferit, realitzant una despesa mitjana de 28,21€ per persona i dia en allotjament, manutenció, gastronomia, compres, cultura i esport.

Per la realització de l’estudi s’han realitzat 695 enquestes a senderistes de fora del Berguedà en els camins del Pedraforca, Queralt, Font Freda i Els Empedrats.

De BergaActual
EntrevistaLes més llegides

Edició en paper


Editorial