Tarifes de publicitat

Diaridelaneu, en associació amb l'Esportiu, és el mitjà de comunicació de neu de referència al Pirineu català. Coneixem el sector i tenim els mitjans per a fer una bona campanya de publicitat sigui digital o paper (diari L'Esportiu, web i xarxes socials).

Us podeu descarregar el nostre catàleg de serveis en aquest enllaç.

L'Esportiu, en paper, compta amb una difusió de 25.000 exemplars. Els nostres usuaris destinen una mitjana d'1 minut a llegir les nostres notícies. A les xarxes socials continuem creixent i ens segueixen 3.400 seguidors a Instagram, 5.000 a Twitter i 9.000 a Facebook. Disposem també d'altres mitjans de difusió publicitària com ara les nostres jaquetes dels ambaixadors en 6 estacions d'esquí del Pirineu català.

També som els editors de la publicació gratuïta País d'Aventura, una publicació gratuïta de periodicitat anual que s'encarta dins el diari El Punt Avui del dia 1 de juliol (difusió OJD 18.000 exemplars) i una audiència EGM de 98.000 lectors. També se n'editen 5.000 exemplars de distribució gratuïta entre els establiments associats. Impressió total: 23.000 exemplars.

ordenata-publicitat